Phản hồi của bạn
cskh@1688pgs.vn

Quản lý số dư và lịch sử giao dịch

1. SỐ DƯ TÀI KHOẢN LÀ GÌ?

- Số dư tài khoản là số tiền bạn hiện có trong tài khoản và có thể sử dụng để đặt cọc/thanh toán đơn hàng hoặc rút tiền khỏi tài khoản.

- Khi có bất kỳ giao dịch nào (nạp tiền/rút tiền/đặt cọc/thanh toán...), số dư tài khoản sẽ được cộng/trừ một số tiền tương ứng và thể hiện trong lịch sử giao dịch.

-Để xem số dư tài khoản hiện tại, bạn có thể đăng nhập và xem tại header trang web hoặc tại trang Giao dịch:  https://1688pgs.vn/lich-su-giao-dich

- Trong trường hợp số dư tài khoản âm, bạn cần nạp tiền để có thể thực hiện các giao dịch trên PEGASUS VIETNAM và để hoàn tất công nợ cho PEGASUS VIETNAM.


2. LỊCH SỬ GIAO DỊCH

- Bất kỳ giao dịch nào trên PEGASUS VIETNAM cũng sẽ được lưu và hiển thị trên trang lịch sử giao dịch: https://1688pgs.vn/lich-su-giao-dich

- PEGASUS VIETNAM cung cấp công cụ xuất Excel để khách hàng có thể lưu lại lịch sử giao dịch, cũng như đối soát giá trị trong lịch sử giao dịch và giá trị trên đơn hàng.

Lưu ý:

- PEGASUS VIETNAM có thể xóa lịch sử giao dịch tồn tại lâu để tránh quá tải cho hệ thống. Do vậy, PEGASUS VIETNAM khuyến cáo khách hàng xuất excel để lưu trữ lịch sử giao dịch.

Trân trọng!