cskh@1688pgs.vn

Quy định tính phí lưu kho

QUY ĐỊNH TÍNH PHÍ LƯU KHO CỦA PEGASUS VIETNAM.

Quý khách hàng thân mến!

PEGASUS VIETNAM thay đổi chính sách lưu kho kể từ ngày 01/06/2018 như sau :

- Lưu kho miễn phí trong ngày 2 ngày.
- Từ ngày thứ 3 trở đi ngày sẽ tính phí lưu kho : 3.000 VNĐ / 1kg / 1 ngày.

Quy định được chỉnh sửa và áp dụng vào ngày 01/06/2018.
PEGASUS VIETNAM trân trọng thông báo!